EN
Ağustos - Kasım 2022

Paydaş Toplantıları

Kongrenin ilk aşaması çiftçi, işçi, sanayici, tüccar ve esnaflardan oluşan paydaş toplantılarını kapsıyor.

7 Ocak 2023

Geçmişimizi Anlıyoruz

Türkiye'nin ikinci yüzyılının ekonomisini geçmişimizden güç alarak inşa ediyoruz.

13 Ocak 2023

Birbirimizden Razıyız

Demokrasiyi ve toplumsal eşitliği ikinci yüzyılın ekonomisinin temel yapı taşlarından biri kabul ediyoruz.

20 Ocak 2023

Doğamıza Dönüyoruz

İkinci yüzyılın iktisat politikalarını ekoloji ve ekonomi arasındaki ayrılmaz ilişkiyi esas alarak tasarlıyoruz.

4 Şubat 2023

Geleceği Görüyoruz

Değişimle uyum ekonominin olmazsa olmazı. Kongre kapsamında dünyadaki yeniliklerin Türkiye'nin iktisat politikasına yön vermesi için çalışıyoruz.

Şubat 2023

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi

Kongrenin ana buluşması paydaş ve uzman toplantılarında yer alan yüzlerce katılımcının görüş ve önerileriyle tasarlanıyor.