Ağustos - Ekim 2022

Paydaş Toplantıları

Tüccar, çiftçi, işçi ve sanayicilerin temsilcilerinin ayrı ayrı buluşarak Türkiye ekonomisinin sorunlarıyla ilgili kendi sektörleri açısından analiz yapacakları buluşmalardır. Üç aylık sürede, bu grupların Türkiye iktisadını nasıl gördükleri ve çözüm önerileri belirlenecektir.

12 Kasım 2022

Birbirimizden Razıyız

Farklı ekonomik, sosyal ve kültürel özelliklere sahip toplulukların bir araya gelerek ikinci Yüzyılın Türkiye’sinde birbirimizle daha uyumlu bir ülkeyi nasıl kurarız ve nasıl yönetiriz sorularının cevabını arayacakları buluşmadır.

3 Aralık 2022

Doğamıza Dönüyoruz

Sağlam bir ekonomik temel yaratmak için ihtiyaç duyulan sağlam bir ekolojik yapının tesisine odaklanılacak toplantıdır. Buluşmanın temel amacı, yeni dönem Türkiye’sinde nasıl doğa ile uyumlu bir ekonomi inşa edileceğini ortaya koymaktır.

24 Aralık 2022

Geçmişimizi Anlıyoruz

Yerel, kültürel ve ekonomik üretimler geleceğin ekonomisinin belirlenmesi açısından hayati önem taşımaktadır. Doğrudan doğal şartlara bağlı tarım, turizm, gibi sektörlerde bu buluşmayla ortaya konulacak esaslar büyük önem arz edecektir. Geçmişimizi Anlıyoruz Buluşması ile Türkiye Cumhuriyeti’nin gelecekteki ekonomisi geçmişten gelen birikime dayalı sağlam bir temeller üzerine inşa edilecektir.

14 Ocak 2023

Geleceği Görüyoruz

Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomisi teknolojiyi en verimli şekilde nasıl kullanır, sorusunun cevapları üzerinde durulacak olan bu buluşmada, dünyadaki diğer halklar ve teknolojik yeniliklerle uyumlu bir ekonomik model ortaya konacaktır.

16 Şubat 2023

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi

Birinci İktisat Kongresi’nden tam yüz yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni döneminin ekonomi politikasını belirlemek üzere tüccarlar, çiftçiler, işçiler ve sanayicilerin oluşturduğu dört grubun paydaşlarının katılımı ile gerçekleşecektir.

Birinci Safha:

Paydaş Toplantıları

AĞUSTOS - EKİM 2022

Bu safhada tüccar, çiftçi, işçi, sanayici ve esnaf temsilcileri ayrı ayrı buluşarak Türkiye ekonomisinin sorunlarıyla ilgili kendi sektörleri açısından analiz yapacaktır. Üç aylık sürede, ekonominin can damarı olan bu grupların Türkiye iktisadını nasıl gördükleri ve çözüm önerileri belirlenecektir.

İkinci Safha:

Uzman Toplantıları

KASIM 2022 - OCAK 2023
Üçüncü Safha:

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi

Geleceğin Türkiye'sini İnşa Ediyoruz

Birinci İktisat Kongresi, bundan yaklaşık yüz yıl önce İzmir’de gerçekleşmiş ve burada yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik temelleri atılmıştır. Kongrenin kendisi kadar yapılış tarihi de önemli ve dikkate değerdir.

İzmir İktisat Kongresi olarak da bilinen kongre, henüz Lozan Antlaşması müzakereleri sürerken, yani Lozan imzalanmadan evvel yapılmıştır. Bu, şu anlama gelmektedir: Mustafa Kemal Atatürk bir yandan Lozan müzakeresi ile siyasi zaferini taçlandırıp modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile ilgili uluslararası mutabakatı sağlarken, diğer yandan henüz daha yeni Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulmadan bu devletin ekonomik düzeni ile ilgili çok kapsamlı ve benzersiz bir toplantı gerçekleştirmiştir.

Bu toplantıda, Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik yapısına dair çok önemli tartışmalar gerçekleşmiş, son derece önemli kararlar alınmıştır. Aslında İzmir İktisat Kongresi’nin en temel özelliği bir ortak akıl çalışması olmasıdır. Bu kongre, ortak akılla yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atma iradesidir. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti, Lozan Antlaşması ile birlikte 29 Ekim’de kurulduktan sonra çok hızlı bir ekonomi hamlesi yapmıştır.

Bu ekonomi hamlesinin yol haritasının belirlendiği yer, yaklaşık 100 yıl önce Şubat ayında I. İktisat Kongresi’nin gerçekleştiği İzmir’dir. Bugün Türkiye, yeni baştan bir ekonomik politika, ekonomik strateji ve eylem planı oluşturması gereken bir döneme gelmiştir. Arka arkaya gelen ekonomik krizler ve devalüasyon ülkenin ekonomisini çökme noktasına getirmiştir. Yoksulluk derinleşerek bir kere daha ülkemizin en temel sorunu haline gelmiştir.

Diğer yandan dünyadaki değişim, iklim krizi ve pandemi ekonomik paradigmaların yeniden tanımlanmasını, iktisat kavramının bir kere daha ele alınmasını gerektirmiş, günümüz ekonomi ve iktisat anlayışının özündeki bazı eksiklikler gün yüzüne çıkmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti hem ülke içindeki bu değişimi hem de dünyadaki bu gelişmeleri dikkate alarak, I. İktisat Kongresi’nden tam yüz yıl sonra, yeni bir ekonomi politikası belirleme şansına sahiptir. İzmir, I. İktisat Kongresi’ne ev sahipliği yaptığı gibi bugün de Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni iktisadi politikasını belirlemek için en uygun şehirdir. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Belediye tarafından kurulan İzmir Planlama Ajansı, bu yüz yıllık kültür mirasından aldığı ilham ve cesaretle İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi ve ön buluşmalarını düzenlemek için harekete geçmiştir.