İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin birinci safhasının son aşamasını, nihai paydaş buluşmaları oluşturdu. Her paydaş grubu, sırasıyla 10 Ağustos ve 5 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen ön buluşma ve teknik çalıştay toplantılarında yürütülen tartışmalar ekseninde nihai bir buluşma düzenledi. Kongre sekretaryasının kapsamlı bir editoryal çalışmanın ardından her grup için hazırladığı taslak sonuç bildirgeleri her buluşma öncesi katılımcı kurumlara gönderildi.

Bu çerçevede Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinden gelen çiftçi kuruluşları, 4 Kasım 2022’de İzmir’in Ödemiş Ovakent Köyü’nde bir araya gelerek geleceğin Türkiye’sinin tarım politikalarını inşa etmek için buluştu.

Buluşmada alınan kararların, kongrenin dört uzman masası ve diğer paydaşların da görüşleri alındıktan sonra, Şubat 2023’te İzmir’de gerçekleştirilecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin gündemine alınmasına oy birliğiyle (şerhli üç madde hariç) karar verildi.

Toplantıda on beş temel ilke tartışıldı. Bunların haricinde “Tarımsal Gen Kaynaklarının Korunması ve Geliştirilmesi”, “Ürün Planlaması ve Sulama”, “Üreticinin Örgütlenmesi”, “Gıda Üretim Alanlarının Korunması”, “Satış ve Pazarlama”, “Tarımsal Lojistik ve Depolama”, “Tarımda Eğitim ve İnovasyon”, “Kırsal Turizm” ile ilgili birçok karar üzerinde çalışıldı.

4 Kasım 2022’de çiftçi kuruluşlarınca alınan kararlar sonucunda Çiftçi Buluşması Deklarasyonu’nun birinci taslağı oluşturulmuş oldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çiftçi Buluşması'nın on beş temel ilkesini canlı yayında kamuoyuyla paylaştı.

Çiftçi Buluşması Deklarasyonu’nun birinci taslağına buradan ulaşabilirsiniz.

0