Çiftçi Grubu Ön Buluşması 10 Ağustos 2022 günü Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Çiftçi birliklerinden üretici kooperatiflerine, hayvan yetiştiricilerinden veterinerlere uzanan çoğulcu bir katılımın sağlandığı Çiftçi Grubu Ön Buluşmasına tarım ve hayvancılık sektörünün önde gelen otuz yedi örgütünün üst düzey yöneticileri katıldı. Katılımın sadece Ege Bölgesi’yle sınırlı kalmadığı toplantıya Türkiye’nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren birçok kurum iştirak etti.

Sunuş ve yöntem konuşmalarının ardından katılımcılar söz aldı ve istisnasız tamamı Türkiye ekonomisi için bir yol haritası oluşturma ihtiyacının gerek ulusal kalkınma gerekse de tarımın geleceği açısından önemine işaret etti. Çiftçi Grubu Ön Buluşmasında iki önemli husus katılımcıların tamamına yakını tarafından dile getirildi. Uluslararası gıda tekellerinin tarımsal üretim üzerinde giderek artan hakimiyetinin çiftçiyi kendi toprağında açlık ve sefalet koşullarına mahkûm ettiği ve tarımsal girdi fiyatlarında dışa bağımlılığın ülke tarımının geleceği açısından ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Çiftçi Grubu Ön Buluşmasına katılan paydaşların öne çıkardığı diğer önemli başlıklar ise finansman imkanlarının kısıtlı olması, kamusal desteklerin azlığı, kooperatif örgütlenmelerinin yetersizliği, giderek artan enerji krizi, tarımsal planlamanın yetersizliği, yeni kuşakların tarıma ilgisizliği ve tarım eğitiminin önemi, iklim krizinin mevcut ve uzun vadeli etkileri, tedarik zincirlerine entegrasyon, ulusal gıda politikalarının yetersizliği, tarım arazilerinin talanı, hayvancılığın azalması oldu.

Buluşmanın tamamını buradan izleyebilirsiniz.

Buluşma Fotoğrafları