İzmir'de yüz yıl önce düzenlenen Birinci İktisat Kongresi, modern Türkiye'nin ekonomik yapısını belirleyen önemli bir dönüm noktasıydı. Kongre, aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı'nın yıkıcı etkileri arasında sürüp giden ve geleceğe yönelik bir umut arayışında olan farklı ülkelerin ekonomik görünümlerine ve politikalarına ilham verdi.

Türkiye bir kez daha önemli bir dönüm erişmiş durumdadır. Bu noktada, yeni bir ekonomi politikası, strateji ve eylem planının şekillendirilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Ayrıca, küresel çapta iklim krizi, demokrasi krizi ve pandemi gibi değişimler, ekonomik paradigmaların yeniden tanımlanma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

Yukarıda bahsedilen küresel krizlere karşı ve birinci kongrenin tarihsel mirasını temel alan İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, İzmir Planlama Ajansı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi adına Mart 2023'te modern Türkiye'nin ekonomik geleceğine ışık tutmak amacıyla düzenlenmiştir.

Kongre hazırlıkları Ağustos 2022 - Mart 2023 tarihleri arasında sekiz ay boyunca devam etti. İlk toplantılar, çiftçiler, işçiler ve sanayiciler, tüccarlar ve esnaflar olmak üzere üç paydaş grup çalıştaylarıyla başladı. Bu önemli aşamanın sonunda, her üç grup da kendi deklerasyonlarını sunarak Kongre'nin nihai deklarasyonunun temelini oluşturdu.

İkinci aşamada, paydaş deklarasyonları dört uzman gruba sunuldu. Bu uzman gruplar, döngüsel kültürün dört temel ilkesine dayanarak kuruldu.

"Birbirimizden Razıyız" adlı ilk uzman toplantısı, güçlü bir ekonomi için hoşgörü ve uzlaşma temelli yaşamın önemine vurgu yaparak sosyal uyum, demokrasi ve insan haklarına dikkat çekti.

"Doğamıza Dönüyoruz" adlı ikinci uzman toplantısı, ekonomi ile ekoloji arasındaki ilişkiye odaklandı. Bu toplantıya katılan uzmanlar, doğanın artık döngüsel bir ekonomik sistemin geliştirilmesi ve süreklilik kazanması için ana paydaş olduğunu vurguladılar.

Üçüncü uzman toplantısı olan "Geçmişimizi Anlıyoruz" güçlü bir ekonomik gelecek tasarlamak için geçmiş deneyimlerin önemine vurgu yaptı.

Son uzman toplantısı olan "Geleceği Görüyoruz" toplantısında uzmanlar, teknolojinin ve inovasyonun ekonomi üzerindeki etkilerini araştırdılar. Yakın gelecekte dünya ekonomisini büyük ölçüde etkilemesi beklenen dijitalleşme, yapay zekâ ve büyük veri gibi önemli konuları ele aldılar.

"Yeniliğe Davet" adıyla 15-21 Mart 2023 tarihleri arasında İzmir'de düzenlenen ana kongre, Türkiye'nin tüm bölgelerinden ve farklı ülkelerden 500'den fazla delege, 80 konuşmacı ve 180 organizasyonu bir araya getirdi. Kongrenin oturumları, yaklaşık 15.000 kişinin çeşitli oturumlara katılımıyla vatandaşlar arasında büyük bir ilgi uyandırdı. Sir Bob Geldof, Prof. Dr. Andrew McAfee, Prof. Dr. Francis Fukuyama, Prof. Dr. Ian Goldin, Joschka Fischer, Prof. Dr. Michio Kaku, Prof. Dr. Thomas Faist, Prof. Dr. Timothy Garden Ash ve Prof. Dr. Vandana Shiva gibi On saygın uluslararası figür dahil olmak üzere, seçkin konuşmacılar tartışmaları zenginleştirdiler.

Kapsamlı sekiz aylık bir hazırlık sürecinin ardından delegeler, tüm kongre ve hazırlık toplantılarının çıktılarını derleyen nihai deklarasyonu onaylamak için bir araya geldi. Üç bölümden oluşan bu kapsamlı bildiri, toplamda 61 prensip ve 303 kararı içermektedir. 27 maddede farklı paydaş gruplarının şerhler bulunurken, geri kalan tüm maddeler oybirliği ile kabul edilmiştir.

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, bir ekonomik vizyon tasarlamak için tabandan tepeye bir yaklaşım benimsedi. Türkiye için ekonomi politikalarını belirlemenin yanı sıra, Kongre, çağımızın küresel ekonomik ve ekolojik krizleri için yerel bilgiye dayalı stratejiler geliştirmek için de öncü bir girişim olmayı başardı.