İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, ilk kongreden tam yüz yıl sonra, 2023'te, Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni döneminin ekonomi politikasını belirlemek üzere tüccarlar, çiftçiler, işçiler ve sanayiciler ve esnafların oluşturduğu dört grup paydaşlarının katılımı ile gerçekleşecektir. Bu toplantıda kırsal kesimlerden, metropollerden, Türkiye’den ve dünyanın farklı yerlerinden uzmanların bir araya geldiği kapsamlı oturumlar gerçekleştirilecektir. İlk safhadaki paydaş buluşmaları ve ikinci safhadaki uzman buluşmalarının sonuç bildirileri, kongrenin temel girdileri olacaktır.

Bu girdiler sayesinde Türkiye ekonomisinin ana taşıyıcıları tarif edilecektir. Altı gün sürecek olan ana kongre, Türkiye ve Dünya'dan bir çok önemli davetli konuşmacıyı ağırlayacaktır. Kongrenin ana oturumlarına paralel olarak on farklı tematik forum ve çok sayıda sanatsal performans gerçekleştirilecektir. İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nde Türkiye’nin tüm önde gelen araştırmacıları, akademisyenleri, sivil toplum önderleri, farklı toplulukların temsilcileri, siyasi parti liderleri, bürokratlar yer alacak ve bu katılımcıların ortaya koyduğu ortak akıl doğrultusunda Türkiye’nin ihtiyacı olan yeni ekonomi politikası tarif edilecektir. Kongre süresince paydaşların hazırladıkları bildirgeler ve ana deklarasyon metni son halini alacak, görkemli bir kapanış etkinliği ile kamuoyuna duyurulacaktır.

Şüphesiz ki, ekonomiyi doğal kaynaklardan, demokrasiden, geçmişe dair kültür ve bilgi birikiminden, netice itibarıyla dünyada olup biten değişimlerden bağımsız bir şekilde ele almamız mümkün değildir. Bu kongrenin amacı, Türkiye’ye bir ekonomi politikası belirlerken sadece ekonomik parametreleri yönetmek değil aynı zamanda ekonomiyi canlandırmaktadır. Kongre sonucunda alınacak olan kararlar ikinci yüzyılın ekonomisinin tarif edilmesinde şu noktalarda önemli rol oynayacaktır:

Birincisi, hangi ekonomik yatırımın nerede yapılması halinde sürdürülebilir olacağı anlaşılacaktır.

İkincisi, farklı ekonomik sektörler arasındaki ilişkiler ortaya konacaktır.

Üçüncüsü, Türkiye ekonomisiyle diğer ülkelerin ekonomileri arasındaki gerçekçi bağlantılar tarif edilecek ve yatırımların Türkiye’ye geri dönüşünün nasıl daha efektif olabileceği belirlenecektir.

Dördüncüsü, yapılan yatırımların Türkiye’nin ekolojik ve doğal potansiyeli ile çelişmemesi sağlanacaktır. Bu sayede yatırımların doğru zamanda, doğayı koruyarak ve hızlı sonuç oluşturacak şekilde gerçekleşmesi mümkün olacaktır.

Beşincisi, ekonomik kalkınmaya yönelik politikaların toplumsal çatışma yerine, toplumsal uyumu destekleyici şekilde gerçekleşmesi sağlanacaktır.

Sonuç olarak İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yön verecek sağlam ekonomik temellerin gelişimine fırsat sağlayacaktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Geleceğin Türkiyesi’nin inşa edileceği bu kongreye İzmir’de ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşamaktadır.

 

0