İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin birinci safhasının son aşamasını, nihai paydaş buluşmaları oluşturdu. Her paydaş grubu, sırasıyla 10 Ağustos ve 5 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen ön buluşma ve teknik çalıştay toplantılarında yürütülen tartışmalar ekseninde nihai bir buluşma düzenledi. Kongre sekretaryasının kapsamlı bir editoryal çalışmanın ardından her grup için hazırladığı taslak sonuç bildirgeleri her buluşma öncesi katılımcı kurumlara gönderildi.

Bu çerçevede İşçi Buluşması, 17 Kasım 2022'de İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirildi. Buluşmaya; Birleşik Kamu-İş, DİSK, HAK-İŞ, KESK ve TÜRK-İŞ’in bileşeni olan elliden çok sendika ile iki bağımsız sendika katılım gösterdi.

Buluşmada İş Güvencesi ve Sendikal Örgütlenme, Çalışma Yaşamı, İstihdam ve Sosyal Politika, İş Kollarına İlişkin Düzenlemeler başlıkları altında birçok madde tartışıldı ve her madde için tek tek oylama yapılarak fikir birliği sağlandı. Toplantı sonunda üzerinde uzlaşılan maddeler bir araya getirilerek İşçi Buluşması Deklarasyonu'nun birinci taslağını oluşturulmuş oldu.

İşçi Buluşması Deklarasyonu’nun birinci taslağına buradan ulaşabilirsiniz.

Buluşmanın tamamını buradan izleyebilirsiniz.

Buluşmanın özet videosunu buradan izleyebilirsiniz.