İşçi Grubu Ön Buluşması 10 Ağustos 2022 günü Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İkinci paydaş toplantısı İşçi Grubu Ön Buluşması, aynı gün öğleden sonra yine İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirildi. Farklı konfederasyonlara mensup sendikaların ve meslek odalarının başkanlık düzeyinde iştirak ettiği toplantıya otuz yedi işçi ve meslek örgütünün üst düzey yöneticileri katıldı.

Toplantının, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticileri tarafından yapılan açılış konuşmalarında kongrenin ilham aldığı tarihsel mirasın önemi, kongrenin amacı ve kongre hayata geçilirken izlenecek yöntem üzerine yapılan sunumların ardından paydaşlara söz verildi.

İşçi ve meslek örgütü temsilcilerinin toplantıdaki ortak vurgusu, çalışma hayatını düzenleyen mevcut yasal mevzuatın işçilerin örgütlenme ve hak arama özgürlüklerini kısıtlayan yönleri üzerineydi. Öne çıkan diğer başlıklar ise sendikal haklara yönelik saldırılar, özelleştirmeler, iş yasasından kaynaklanan hak kayıpları, iş güvencesinde yaşanan erozyon, uzun çalışma saatleri ve düşük ücretler oldu.

Buluşmanın tamamını buradan izleyebilirsiniz.

Buluşma Fotoğrafları