İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi etkinliklerinin ikinci önemli adımı, paydaş kurumların uzmanlarının davet edildiği teknik çalıştayla atılmıştır. Davetli kurumların yönetici ve uzman düzeyinde katılım sağladığı teknik çalıştay toplantıları, 5 Ekim 2022 Çarşamba günü eş zamanlı olarak düzenlenmiştir.

Çiftçi grubu toplantısı Sasalı’da bulunan İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi’nde (İZTAM), işçi grubu toplantısı Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleşmiştir. Sanayici, tüccar ve esnaf grubu toplantısına ise İzmir Ticaret Odası ev sahipliği yapmıştır. Türkiye’nin en yüksek temsil gücüne sahip işveren örgütleri, sendikaları ve çiftçi kurumlarının hazır bulunduğu toplantılara katılım şu şekilde gerçekleşmiştir.

Toplantıların ilk oturumlarında katılımcılar üçerli gruplara ayrılarak, kongre sekretaryası tarafından hazırlanan sorulara yazılı cevaplar hazırlamıştır. İkinci oturumlarda, her grubun sözcüsü ilk oturumlarda yaptıkları tartışmaları ve elde ettikleri cevapları katılımcıların tamamına sözlü olarak sunmuştur. Üçüncü oturumlar ise katılımcıların yöntem ve içeriğe ilişkin katkı ve önerilerini dile getirdiği forumlar şeklinde gerçekleştirilmiştir.

Üç toplantıyı da ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Tunç Soyer, İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin amacı ve içeriği üzerine kısa bir konuşma gerçekleştirerek katılımcıları kongre hazırlık sürecine ilişkin bilgilendirmiştir.

Çiftçi grubunda tarımda dışa bağımlılık ve kamusal desteklerin yetersizliği sık vurgulanırken işçi grubunda gerçekleştirilen tartışmalarda çalışma koşullarının iyileştirilmesi ile sendikal hakları düzenleyen mevzuatın demokratikleştirilmesine duyulan ihtiyaca dikkat çekilmiştir. Sanayici, tüccar ve esnaf grubu katılımcıları ise ulusal bir Ar-Ge ve inovasyon politikası ile dijitalleşmenin gereklerine uyumun önemini vurgulamıştır.

Çalıştayların öğleden sonra gerçekleşen oturumlarında ise ilk bölümde ifade edilen sorun alanlarına ilişkin çözüm önerileri dile getirilmiş ve farklı sektörlerin orta ve uzun vadede izlemesi muhtemel eğilimler üzerine istişareler gerçekleştirilmiştir.

0