İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin birinci safhasının son aşamasını, nihai paydaş buluşmaları oluşturdu. Her paydaş grubu, sırasıyla 10 Ağustos ve 5 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen ön buluşma ve teknik çalıştay toplantılarında yürütülen tartışmalar ekseninde nihai bir buluşma düzenledi. Kongre sekretaryasının kapsamlı bir editoryal çalışmanın ardından her grup için hazırladığı taslak sonuç bildirgeleri her buluşma öncesi katılımcı kurumlara gönderildi.

Bu çerçevede Sanayici, Tüccar ve Esnaf Grubu Buluşması, 1 Aralık'ta İzmir Swissotel'de gerçekleştirildi. Toplantı aralarında TÜSİAD, TÜRKONFED, TOBB, İzmir Ticaret Odası gibi işveren örgütleri ile birçok ilde faaliyetlerini sürdüren sanayi ve ticaret odalarının olduğu altmış iki farklı kurumun katılımıyla gerçekleşti.

Deklarasyonun temel hatlarını belirleyen yirmi beş ilke belirlendi. Bunun yanında "Dijitalleşme ve Veri Yönetimi", "Planlama", "Doğayla Uyum", "Demografik Hareketlerin Yönetimi", "Eğitim", "Kapasite Geliştirme", "Düşünce Sermayesi ve Yeni Meslekler", "Yeni Nesil Rekabetçilik", "Girişimcilik", "Uluslararası Ağlar ve Turizm" ve "Enerji" başlıkları altında 86 karar alındı.

Sanayici, Tüccar ve Esnaf Buluşması Deklarasyonu’nun birinci taslağına buradan ulaşabilirsiniz.

Buluşmanın tamamını buradan izleyebilirsiniz.

Buluşmanın özet videosunu buradan izleyebilirsiniz.