Sanayici, Tüccar ve Esnaf Grubu Ön Buluşması 23 Ağustos 2022 tarihinde İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Farklı işveren örgütleri, iş insanları dernekleri, ticaret oda ve borsaları ile sanayici derneklerinin başkanlık düzeyinde iştirak ettiği toplantıda elli altı kurum temsil edildi. Sanayici, Tüccar ve Esnaf Grubu toplantısı, ulusal ölçekte temsilin sağlandığı bir buluşma oldu. Çevrim içi katılımcılarla birlikte Türkiye’nin bütün bölgeleri toplantıda temsil edildi.

Diğer iki buluşmada olduğu gibi, açılış konuşmalarında kongrenin tarihsel mirası, amacı ve izlenecek yöntem katılımcılarla paylaşıldı ve ardından kurum temsilcilerinin konuşmalarına geçildi. Sanayici, Tüccar ve Esnaf Grubu toplantısındaki ortak vurgu Ar-Ge ve inovasyon girişimlerinin yetersizliği ve nitelikli işgücü yetiştirme sorunu üzerineydi.

Toplantıya katılan temsilcilerin altını çizdiği diğer hususlar ise Ar-Ge ve inovasyon girişimlerine sınırlı kamusal destek sunulması, örgün ve mesleki eğitimdeki nitelik kaybı, beyin göçünün katlanarak artışı, dijitalleşmenin gereklerine uyum sağlanamaması, tedarik zincirlerine entegrasyonun önündeki engeller, iş dünyasında kadınların yeterli düzeyde temsil edilmemesi ile demokratik hak ve özgürlüklerde yaşanan erozyonun uluslararası yatırım ortamına olumsuz etkisi oldu.

Buluşmanın tamamını buradan izleyebilirsiniz.