İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi etkinliklerinin ikinci önemli adımı ilgili paydaş kurumların uzmanlarının davet edildiği teknik çalıştayla ile atıldı. Davetli kurumların yönetici ve uzman düzeyinde katılım sağladığı teknik çalıştay toplantıları, 5 Ekim 2022 Çarşamba günü eş zamanlı olarak düzenlendi.

Toplantıların ilk oturumlarında katılımcılar üçerli gruplara ayrılarak, kongre sekretaryası tarafından hazırlanan soruları tartışarak yazılı cevaplar hazırladı. İkinci oturumlarda, her grubun sözcüsü ilk oturumlarda yaptıkları tartışmaları ve elde ettikleri cevapları katılımcıların tamamına sözlü olarak sundu. Üçüncü oturumlar ise katılımcıların yöntem ve içeriğe ilişkin katkı ve önerilerini dile getirdiği forumlar şeklinde gerçekleştirildi. Toplantıların tamamını ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Tunç Soyer, İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin amacı ve içeriği üzerine kısa birer konuşma gerçekleştirerek katılımcıları kongre hazırlık sürecine ilişkin bilgilendirdi.

Tüccar, sanayici ve esnaf grupları toplantısı İzmir Ticaret Odası konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya otuz dokuzu fiziki, dördü çevrim içi olmak üzere kırk üç işveren örgütü katıldı.

Kurumların yönetici ve uzman düzeyinde katılım sağladığı toplantılardaki tartışmalar, ağırlıklı olarak güncel sorunların tarifi ekseninde şekillendi. Katılımcılar Ar-Ge ve inovasyon girişimlerinin yetersizliği, nitelikli işgücü yetiştirme sorunu, örgün ve mesleki eğitimin güncel sorunları, dijitalleşmenin önemi, Türkiye’nin tedarik zincirlerindeki yeri üzerine kapsamlı tartışmalar yürüttü.

Çalıştayların öğleden sonra gerçekleşen oturumlarında ise ilk bölümde ifade edilen sorun alanlarına ilişkin çözüm önerileri dile getirildi ve farklı sektörlerin orta ve uzun vadede izlemesi muhtemel eğilimler üzerine istişareler gerçekleştirildi.

Buluşmanın tamamını buradan izleyebilirsiniz.
 

Buluşma Fotoğrafları