İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin İlk Uzman Buluşması “Birbirimizden Razıyız”

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin İlk Uzman Buluşması “Birbirimizden Razıyız”

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 15-21 Şubat 2023 tarihleri arasında düzenlenecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi hazırlık toplantıları devam ediyor. 10 Ağustos ve 1 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenen ve kongrenin ilk safhasını oluşturan Paydaş Buluşmaları’nın ardından kongre çalışmalarında ikinci aşama olan Uzman Toplantıları 13 Ocak’ta başlıyor.

Bu kapsamda dört farklı başlık altında Uzman Toplantıları gerçekleştirilecek. İlk Uzman Toplantısı “Birbirimizden Razıyız” başlığıyla 13 Ocak 2023’te İzmir’deki Aziz Vukolos Kilisesi'nde geniş bir katılımla düzenleniyor.

İlk Toplantı “Birbirimizden Razıyız”
13 Ocak 2023’te İzmir’deki Aziz Vukolos Kilisesi'nde düzenlenecek ilk uzman toplantısı “Birbirimizden Razıyız” buluşması farklı ekonomik, sosyal ve kültürel özelliklere sahip toplulukların temsilcileri ile demokrasi ve insan hakları konusunda çalışan 48 uzmanı bir araya getirecek. Geniş bir temsiliyetin sağlanacağı toplantıda katılımcılar “İkinci yüzyılın Türkiye’sinde birbirimizle daha uyumlu bir ülkeyi nasıl kurarız?” sorusunun cevabını arayacak.

48 uzman, daha önceki paydaş toplantılarında ortaya konan üç bildirgeyi kavramsal ve akademik açıdan mercek altına alacak ve ana kongrede yeniden bir araya gelecek delegeler için tavsiye kararları oluşturacak. Toplantıda yapılacak tüm tartışmalar, ikinci yüzyılın Türkiyesi’nin iktisadi temellerinden biri olan ‘birbirimizle uyum’ için gereken güçlü demokrasinin gelişimine katkı sağlayacak.

Dört Uzman Toplantısı Düzenlenecek
Kongrenin birinci aşamasında gerçekleştirilen Çiftçi, İşçi ve Sanayici-Tüccar-Esnaf Buluşmaları sonucunda hazırlanan sonuç metinleri kamuoyuyla paylaşılmıştı. İkinci aşamayı oluşturan Uzman Toplantıları ise Şubat ayının ilk haftasına kadar devam edecek.

Uzman Toplantıları, ‘Döngüsel kültür’ kavramının ayaklarını oluşturan birbirimizle, doğamızla, geçmişimizle ve gelecekle uyum başlıklarını esas alarak gerçekleştirilecek. 
 
Uzman toplantılarının tarihleri sırasıyla şu şekilde olacak:

  • ‘Birbirimizden Razıyız’ buluşması 13 Ocak
  • ‘Doğamıza Dönüyoruz’ toplantısı 20 Ocak
  • ‘Geçmişimizi Anlıyoruz’ toplantısı 25 Ocak
  • ‘Geleceği Görüyoruz’ toplantısı 4 Şubat
     

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Şubat’ta
Uzman Toplantılarının ardından 15-21 Şubat 2023 tarihleri arasında İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi gerçekleştirilecek ve yeni yüzyıla yön verecek politika önerileri tüm Türkiye ile paylaşılacak.

Kongrenin sekretaryası İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından yürütülüyor. İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve etkinlik takvimi için iktisatkongresi.org'u ziyaret edebilirsiniz.