Soyer: Yüz yıllık cumhuriyet mirasına sahip çıkıyoruz.

Soyer: Yüz yıllık cumhuriyet mirasına sahip çıkıyoruz.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın ilk meclis toplantısında İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi hakkında bilgi verdi. Başkan Tunç Soyer, “Biz bu kongreyi düzenleyerek yüz yıllık bir cumhuriyet mirasına sahip çıkıyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) yeni yönetim döneminin ilk meclis toplantısına konuk oldu. İZQ İnovasyon Merkezi’nde düzenlenen meclis toplantısına Başkan Tunç Soyer’in yanı sıra EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, EBSO Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu ve sanayiciler katıldı.

EBSO meclisleri kapsamında düzenlen “Konuk Konuşmaları” bölümünde EBSO yönetiminin daveti üzerine sanayicilerle bir araya gelen Başkan Tunç Soyer, 2023 yılının Şubat ayında düzenlenecek İzmir’de İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi hakkında bilgi verdi. Bir asır önce İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararların sadece Türkiye Cumhuriyeti’ne değil, diğer ülkelere de ışık tuttuğunu söyleyen Başkan Soyer, günümüzde dünyanın ekoloji, ekonomik riskler ve demokrasi kriziyle mücadele ettiğini ifade etti.  Soyer, “İzmir için kuruluşun ve kurtuluşun kenti dedik. İzmir’in bu ülkede tarihsel bir misyonu var. Bu bir hamaset değil, 100 yıl önce yaşanmış bir gerçektir ve bize gelecek yüzyıl için bazı sorumluluklar yüklüyor, o nedenle iktisat kongresiyle ilgili bir çalışma yapmaya karar verdik” dedi.

“Türkiye’de gençlerin yüzde 70’i umutsuz”
Mevcut tablonun genç kuşağa etkisine değinen Başkan Soyer, “Yazık ki yurttaşların hak ve özgürlüklerinin temel güvencesi olan anayasal hukuk düzenini hiçe sayan otokratik eğilimlerin birçok farklı coğrafyada güçlendiğini görüyoruz. Tüm bunlar özellikle genç kuşak üzerinde derin bir tahribat bırakıyor. Türkiye’nin gençleri umutsuz ve dahası hayalsiz. KONDA tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre Türkiye’de gençlerin yüzde 70’i umutsuz. Çoktandır gençlerle ilgili bu tür anket sonuçlarına alıştık ama daha da feci olan sadece yüzde 16'sının bir hayali var, geri kalanının ise hiçbir hayali yok. ‘Ne yapmak istiyorsunuz?’ sorusuna cevaben yüzde 84’ü ‘Bir fikrim yok’ diyor” ifadelerini kullandı.

Geleceğin Türkiyesi’ni inşa eden bir ortak akıl hareketi
Başkan Soyer İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’ne yüz yıl sonra yine İzmir’de ev sahipliği yapmalarının nedenini ise şöyle anlattı: “Biz bu kongreyi düzenleyerek yüz yıllık bir Cumhuriyet mirasına sahip çıkıyor ve aynı zamanda Türkiye’nin geleceğini inşa etmek için sivil bir hareket başlatıyoruz. Bugünün siyasal, toplumsal ve ekonomik ikliminde bugünün sorunlarına değil geleceğin siyasal ekonomik, toplumsal sorunlarına çare arıyoruz. Yeni bir Türkiye için hayal kurmamızı sağlayan kongre süreci bir yandan umudumuzu çoğaltırken, diğer yandan ülkemizin geleceğiyle ilgili sözü ele geçirmemizi sağlıyor. Tıpkı yüz yıl önce atalarımızın yaptığı gibi. Bunun için İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi üç ana sıfata sahip: Sivil, katılımcı ve şeffaf. Bu doğrultuda geleceğin Türkiye’sini inşa eden bir ortak akıl hareketi oluşturuyoruz. Kongrenin ana muhatabı ve dayanağı yüz yıl önce olduğu gibi ekonominin can damarı olan sektörlerin seçilmiş temsilcileri. Türkiye’nin yedi bölgesindeki işçi, çiftçi, sanayici, tüccar ve esnaf gruplarını temsil eden yöneticilerle kapsamlı ve bir defaya mahsus olmayan buluşmalar düzenliyoruz.”  

“Tüccar ve sanayici bildirgesi 1 Aralık’ta”
İktisat Kongresi’nin Şubat 2023’te ana kongreye kadar devam edecek süreci anlatan Başkan Soyer, “Paydaşlarımız bu süreçte toplam dokuz toplantıdan oluşan bir programla Türkiye ekonomisine yön vermek üzere kendi özlemlerini içeren birer bildirge hazırladı. Çiftçi ve işçi grupları bildirgelerini tamamladı. 1 Aralık’ta ise tüccar ve sanayici bildirgesi yayınlanacak. Her bildirge, onu aşkın ilke ve farklı başlıklar altında toplanan ilke kararlarından oluşuyor. Kongre hazırlıklarının bundan sonraki safhasında hazırlanan taslak bildirgeler demokrasi, doğa, tarih ve inovasyon alanlarında çalışan dört uzman topluluğunun değerlendirmesine açılacak.

Bu metinler ayrıca çok sayıda değerli isimden oluşan Kongre Yüksek İstişare Kurulu’na sunulacak. Kongrenin bu ikinci safhasında Türkiye’nin kılcallarında yaşamın içinden gelen deneyimleri, uzman ve akademisyenlerin kavramsal bilgi ve tecrübeleriyle buluşturmak istiyoruz. Özetle, Türkiye için sivil, katılımcı ve şeffaf bir yöntemle bütüncül ve bilimsel bir iktisadi yol haritası hazırlama gayreti içindeyiz. Son aşamada ise Şubat 2023’te ana kongre gerçekleşecek. Hazırlık sürecinde elde edilen tüm çıktıları belirli bir program çerçevesinde kongre delegelerinin tartışmasına sunacağız. Tüm bildirgelerde Türkiye için yeni iktisadi kararlar tanımlamaya gayret ediyoruz. Geleceğin Türkiye’si, ekoloji ve ekonomi arasında ayrılmaz bir ilişki olduğunu kabul eden yeni bir iktisat felsefesi üzerinde inşa edilecek, ticaret ve sanayi yatırımlarının bu yönde gelişimi sağlanacaktır. Vahşi büyümenin yerelde ve küresel ölçekte sürdürülemez olduğu anlaşılmış ve bu iktisat anlayışının sonuna gelinmiştir. Ticaret ve sanayi, saldırgan sermaye modeli yerine çalışanların, ticari tarafların, toplumun ve nihayet doğanın da mutluluğunu esas alan duyarlı bir anlayışa evrilmek zorundadır” diye konuştu.