İzmir İktisat Kongresi, yüz yıl önce Türkiye ekonomisinin temel aktörleri olan çiftçiler, işçiler, sanayiciler ve tüccarlarla birlikte ortak akıl buluşmalarıyla gerçekleştirilmiştir.

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi ilk kongrenin özüne sadık olan ve aynı zamanda bir dizi yeniliği içine alan bir yöntemle düzenlenmektedir.

2023’te düzenlenecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi öncesinde kat edilen iki safha ve yedi aylık organizasyonun sonunda toplamda üç safhadan oluşacaktır.

Birinci Safha – Paydaş Buluşmaları (Ağustos - Aralık 2022)

Aralık'ın ilk haftasında tamamlana bu safhada tüccar, çiftçi, işçi, sanayici ve esnaf temsilcileri ayrı ayrı toplantılar ile bir araya geldi. Paydaşlar, Türkiye ekonomisinin sorunları üzerine kendi sektörleri açısından değerlendirmelerde bulundu. Ekonominin can damarı olan bu grupların, bu dört aylık sürede Türkiye ekonomisini nasıl gördüklerini ve sorunlara dair çözüm önerilerini dile getirdiler.

Bu safhanın tüm çıktılarına buradan ulaşabilirsiniz.

İkinci Safha – Uzman Buluşmaları (Ocak - Şubat 2023)

Bu kapsamda dört ayrı uzman buluşması yapılacaktır. Bu toplantılarda bir önceki safhada tüccar, çiftçi, işçi, sanayici ve esnaf temsilcilerinin hazırladıkları üç taslak bildirge mercek altına alınacaktır. 

Türkiye ekonomisinin kılcallarında yaşamın içinden süzülen deneyimler uzmanların birikimiyle buluşturulacaktır. Sahadan gelen görüşler, akademik bilgi ve kavramsal düşüncelerle sentezlenecektir.

Dört uzman buluşması Eylül 2021’de İzmir’de tanımlanmış olan “döngüsel kültür” kavramının dört ayağına dayanmaktadır: 

İlk buluşma birbirimizle uyum, yani demokrasi ve insan hakları konularını kapsayacaktır. “Birbirimizden Razıyız” başlığıyla gerçekleşecektir.  

İkinci olarak ise “Doğamıza Dönüyoruz” başlığı ile ekonomi ve ekoloji arasındaki ilişkinin ele alınacağı doğamızla uyum buluşması düzenlenecektir.

Geleceğimizi görmemiz için tarihimize ve kültürümüze hakim olmak gerekir. Bu nedenle uzman buluşmalarının üçüncüsü “Geçmişimizi Anlıyoruz” başlığı ile düzenlenecektir 

Son olarak inovasyon ve teknolojinin ekonomiye etkilerinin ele alınacağı dördüncü buluşma değişimle uyumu konu almaktadır. “Geleceği Görüyoruz” ismini taşımaktadır. 

Konu başlıkları altında Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinde bu konularda çalışan uzmanlar, akademisyenler, düşünürler, sanatçılar, sivil toplum önderleri, siyasetçiler ve özel sektör temsilcileri bu buluşmalarda bir araya gelecektir.

Kongrenin ikinci aşamasında gerçekleştirilecek diğer önemli etkinlik dizisi ise kongreye yurttaş katılımımı sağlamayı hedefleyen buluşmalardır. Bu amaçla gençlerin ve kadınların, geleceğe ilişkin düşüncelerini ve özlemlerini ifade edecekleri geniş katılımlı iki yurttaş forumu düzenlenecektir.

Öte yandan, ikinci yüzyılın iktisat politikalarını belirlerken çocukların, gençlerin ve kadınların görüşlerini de kapsamak üzere üç özel çalışma gerçekleştirilecektir.

2023’te gerçekleşecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin ön hazırlıkları bu iki safha ile sona erecektir.

Üçüncü Safha – İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi (2023)

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, ilk kongreden tam yüz yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılının ekonomi politikasını belirlemek üzere tüccarlar, çiftçiler, işçiler, sanayici ve esnafların oluşturduğu dört grubun paydaşlarının katılımı ile gerçekleşecektir. 

Ana kongreye aynı zamanda önceki safhalarda yer alan tüm uzmanlar ve diğer bileşenler iştirak edecektir. Ana kongrenin programı ve içeriği İktisat Kongresi Yüksek İstişare Kurulu tarafından tasarlanacaktır.

Yüksek İstişare Kurulu ilk olarak 10 Aralık 2022 tarihinde İstanbul'da bir araya gelmiştir, toplantının detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

27 Ocak'ta düzenlenen İkinci Yüksek İstişare Kurulu ile ilgili detaylara ise haberimizden ulaşabilirsiniz.

Paydaş buluşmaları sonucunda hazırlanan taslak sonuç bildirgelerinin tamamına kongre ara raporundan ulaşabilirsiniz.