İzmir İktisat Kongresi, yüz yıl önce Türkiye ekonomisinin temel aktörleri olan çiftçiler, işçiler, sanayiciler ve tüccarlarla birlikte ortak akıl buluşmalarıyla gerçekleştirilmiştir.

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi ilk kongrenin özüne sadık olan ve aynı zamanda bir dizi yeniliği içine alan bir yöntemle düzenlendi.

15-21 Mart 2023’te düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, öncesinde kat edilen iki safha ve sekiz aylık organizasyonun sonunda toplamda üç safhadan oluşuyor.

Birinci Safha – Paydaş Buluşmaları (Ağustos - Aralık 2022)

Aralık'ın ilk haftasında tamamlana bu safhada tüccar, çiftçi, işçi, sanayici ve esnaf temsilcileri ayrı ayrı toplantılar ile bir araya geldi. Paydaşlar, Türkiye ekonomisinin sorunları üzerine kendi sektörleri açısından değerlendirmelerde bulundu. Ekonominin can damarı olan bu grupların, bu dört aylık sürede Türkiye ekonomisini nasıl gördüklerini ve sorunlara dair çözüm önerilerini dile getirdiler.

Bu safhanın tüm çıktılarına buradan ulaşabilirsiniz.

İkinci Safha – Uzman Buluşmaları (Ocak - Şubat 2023)

Bu kapsamda dört ayrı uzman buluşması yapıldı. Bu toplantılarda bir önceki safhada tüccar, çiftçi, işçi, sanayici ve esnaf temsilcilerinin hazırladıkları üç taslak bildirge mercek altına alındı. 

Türkiye ekonomisinin kılcallarında yaşamın içinden süzülen deneyimler uzmanların birikimiyle buluşturuldu. Sahadan gelen görüşler, akademik bilgi ve kavramsal düşüncelerle sentezlendi.

Dört uzman buluşması Eylül 2021’de İzmir’de tanımlanmış olan “döngüsel kültür” kavramının dört ayağına dayanıyor: 

İlk buluşma birbirimizle uyum, yani demokrasi ve insan hakları konularını içerdi. “Birbirimizden Razıyız” başlığıyla gerçekleşti.  

İkinci olarak ise “Doğamıza Dönüyoruz” başlığı ile ekonomi ve ekoloji arasındaki ilişkinin ele alındığı doğamızla uyum buluşması düzenlendi.

Geleceği, geçmişte edindiğimiz bilgi ve deneyimle tasarlamayı amaçlayan uzman buluşmalarının üçüncüsü “Geçmişimizi Anlıyoruz” başlığı ile düzenlendi.

Son olarak değişimle uyumun tartışıldığı, inovasyon ve teknolojik gelişimin ekonomiye etkilerinin ele alındığı dördüncü buluşma “Geleceği Görüyoruz” ismiyle düzenlendi.

Konu başlıkları altında Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinde ilgili konu başlıkları üzerine çalışan uzmanlar, akademisyenler, düşünürler, sanatçılar, sivil toplum önderleri, siyasetçiler ve özel sektör temsilcileri bu buluşmalarda bir araya geldi.

Kongrenin ikinci aşamasında gerçekleştirilen diğer önemli etkinlik dizisi ise kongreye yurttaş katılımını sağlamayı hedefleyen buluşmalar oldu. Bu amaçla kongre hazırlıkları kapsamında tematik forum ve çalıştaylar düzenlendi. Gençlik Forumu ve Kadın Forumu’nun yanı sıra Çocuk, Sokak İktisadı ve Eğitim Çalıştaylarının çıktıları kongre sonuç bildirgesinde yer aldı.

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, ilk kongreden tam yüz yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında izleyeceği ekonomi politikalarını belirlemek üzere çiftçi, işçi ve sanayici, tüccar, esnafların oluşturduğu üç grubun paydaşlarının katılımı ile gerçekleştirildi. 

Ana kongrenin programı ve içeriği İktisat Kongresi Yüksek İstişare Kurulu tarafından tasarlandı.

Yüksek İstişare Kurulu ilk olarak 10 Aralık 2022 tarihinde İstanbul'da bir araya geldi, toplantının detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 27 Ocak'ta düzenlenen İkinci Yüksek İstişare Kurulu ile ilgili detaylara ise haberimizden ulaşabilirsiniz.

Paydaş buluşmaları sonucunda hazırlanan taslak sonuç bildirgelerinin tamamına kongre ara raporundan ulaşabilirsiniz.

Üçüncü Safha – İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi (15-21 Mart 2023)

Yedi günlük kongre akademisyen, iktisatçı, bilim insanı, siyasetçi, tarihçi, yazar, sanatçı, sendika ve kooperatif başkanı gibi farklı gruplardan onlarca konuşmacıyı bir araya getirdi.

Kongrenin her günü farklı bir tema ekseninde gerçekleştirildi. Yenilik, Vicdan, Yürüyüş, Doğa, Değişim, Sadakat ve son olarak Çokluğa ve Birliğe Davet temalarıyla kurgulanan ana kongrede 80 konuşmacı kapsamlı sunumları gerçekleştirdi.

Kongreye Prof. Dr. Andrew McAfee, Sir Bob Geldof, Prof. Dr. Francis Fukuyama, mimar Hiroyuki Unemori, Prof. Dr. Ian Goldin, Joschka Fischer, Prof. Dr. Michio Kaku ve Prof. Dr. Vandana Shiva gibi dünyaca ünlü birçok isim konuşmacı olarak katıldı.

Sekiz aylık yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yapılan tüm çalışmaların çıktılarını içeren sonuç bildirgesi, delegelerin oylarına sunuldu.
İşçi deklarasyonunda 16 ilke ve 51 karar, çiftçi deklarasyonunda 18 ilke ve 62 karar ve sanayici, tüccar, esnaf bildirgesinde ise 27 ilke ve 98 karar bulunuyor. 

Giriş kısmı ve üç deklarasyondan oluşan sonuç bildirgesinde toplam 61 ilke ve 303 madde karar altına alındı. 27 madde oy çokluğuyla kabul edilirken, diğer maddeler oybirliğiyle bildirgedeki yerini aldı. Alınan tüm kararlara dair gelişmelerin takip edilebileceği İktisat Kongresi Karar Takip Sistemi yakın zamanda İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından kullanıma açılacak.

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin sonuç bildirgesine buradan ulaşabilirsiniz.