EN

Şubat 2023’te gerçekleştirilecek olan İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nde tıpkı yüz yıl önce olduğu gibi çiftçiler, işçiler, ticaret insanları, sanayiciler ve esnafların temsilcileri bir arada olacaktır. Bu toplantıda kadın erkek eşitliğine azami dikkat gösterilecek; kırsal kesimlerden, metropollerden, Türkiye’den ve dünyanın farklı yerlerinden uzmanların bir araya geldiği kapsamlı oturumlar gerçekleştirilecektir.İlk safhadaki paydaş buluşmaları ve ikinci safhadaki uzman buluşmalarının sonuç bildirileri, kongrenin temel girdileri olacaktır.

Bu girdiler sayesinde Türkiye ekonomisinin ana taşıyıcıları tarif edilecektir.İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nde Türkiye’nin tüm önde gelen araştırmacıları, akademisyenleri, sivil toplum önderleri, farklı toplulukların temsilcileri, siyasi parti liderleri, bürokratlar yer alacak ve bu katılımcıların ortaya koyduğu ortak akıl doğrultusunda Türkiye’nin ihtiyacı olan yeni ekonomi politikası tarif edilecektir.

Şüphesiz ki, ekonomiyi doğal kaynaklardan, demokrasiden, geçmişe dair kültür ve bilgi birikiminden, netice itibarıyla dünyada olup biten değişimlerden bağımsız bir şekilde ele almamız mümkün değildir. Bu kongrenin amacı, Türkiye’ye bir ekonomi politikası belirlerken sadece ekonomik parametreleri yönetmek değil aynı zamanda ekonomiyi canlandırmaktadır.Kongre sonucunda alınacak olan kararlar ikinci yüzyılın ekonomisinin tarif edilmesinde şu noktalarda önemli rol oynayacaktır:

Birincisi, hangi ekonomik yatırımın nerede yapılması halinde sürdürülebilir olacağı anlaşılacaktır.

İkincisi, farklı ekonomik sektörler arasındaki ilişkiler ortaya konacaktır.

Üçüncüsü, Türkiye ekonomisiyle diğer ülkelerin ekonomileri arasındaki gerçekçi bağlantılar tarif edilecek ve yatırımların Türkiye’ye geri dönüşünün nasıl daha efektif olabileceği belirlenecektir.

Dördüncüsü, yapılan yatırımların Türkiye’nin ekolojik ve doğal potansiyeli ile çelişmemesi sağlanacaktır. Bu sayede yatırımların doğru zamanda, doğayı koruyarak ve hızlı sonuç oluşturacak şekilde gerçekleşmesi mümkün olacaktır.Beşincisi, ekonomik kalkınmaya yönelik politikaların toplumsal çatışma yerine, toplumsal uyumu destekleyici şekilde gerçekleşmesi sağlanacaktır.Sonuç olarak İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yön verecek sağlam ekonomik temellerin gelişimine fırsat sağlayacaktır.İzmir Büyükşehir Belediyesi, Geleceğin Türkiyesi’nin inşa edileceği bu kongreye İzmir’de ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşamaktadır.