Çiftçiler İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin temel paydaşlarından biridir. Bu çerçevede, ilk olarak Ağustos ayı içerisinde çiftçi örgütlerinin üst yönetimleriyle ön buluşmalar gerçekleştirilmiş ve kongrenin amacı, içeriği ve yöntemine ilişkin görüşmeler yürütülmüştür.

Çiftçi buluşmalarının ikinci önemli adımı 5 Ekim 2022’de düzenlenen teknik çalıştayla atılmıştır. Teknik çalıştay toplantısı, katılımcıların kongre sekreteryası tarafından hazırlanan sorulara verdiği yazılı cevaplar ve yürütülen tartışmalar ekseninde gerçekleştirilmiştir.

Çiftçi grubunun nihai buluşması ise 4 Kasım 2022’de İzmir’in Ödemiş ilçesinin Ovakent Köyü’nde gerçekleştirilmiş ve gün boyu süren toplantının ardından kapsamlı bir sonuç bildirgesi kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu sürecin benzerleri işçi, sanayici, tüccar ve esnaf gruplarıyla da gerçekleştirilmiştir.

Çiftçi Buluşması Deklarasyonu’nun taslağına buradan ulaşabilirsiniz.