İşçiler İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin temel paydaşlarından biridir. Bu çerçevede, ilk olarak Ağustos ayı içerisinde işçi örgütlerinin üst yönetimleriyle ve farklı konfederasyonlara mensup sendikalar ön buluşmalar gerçekleştirilmiş ve kongrenin amacı, içeriği ve yöntemine ilişkin görüşmeler yürütülmüştür.

İşçi buluşmalarının ikinci önemli adımı 5 Ekim 2022’de düzenlenen teknik çalıştayla atılmıştır. Teknik çalıştay toplantısı, katılımcıların kongre sekreteryası tarafından hazırlanan sorulara verdiği yazılı cevaplar ve yürütülen tartışmalar ekseninde gerçekleştirilmiştir.

İşçi grubunun nihai buluşması ise 17 Kasım 2022’de İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirilmiş ve gün boyu süren toplantının ardından kapsamlı bir sonuç bildirgesi kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu sürecin benzerleri çiftçi, sanayici, tüccar ve esnaf gruplarıyla da gerçekleştirilmiştir.

İşçi Buluşması Deklarasyonu’nun taslağına buradan ulaşabilirsiniz.