Sanayici, Tüccar ve Esnaf grubu İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin temel paydaşlarından biridir. Bu çerçevede, ilk olarak Ağustos ayı içerisinde Farklı işveren örgütleri, iş insanları dernekleri, ticaret oda ve borsaları ile sanayici derneklerinin başkanlık düzeyinde ön buluşmalar gerçekleştirilmiş ve kongrenin amacı, içeriği ve yöntemine ilişkin görüşmeler yürütülmüştür.

Sanayici, Tüccar ve Esnaf buluşmalarının ikinci önemli adımı 5 Ekim 2022’de düzenlenen teknik çalıştayla atılmıştır. Teknik çalıştay toplantısı, katılımcıların kongre sekreteryası tarafından hazırlanan sorulara verdiği yazılı cevaplar ve yürütülen tartışmalar ekseninde gerçekleştirilmiştir.

Sanayici, Tüccar ve Esnaf grubunun nihai buluşması ise 1 Aralık 2022’de İzmir Swissotel’de gerçekleştirilmiş ve gün boyu süren toplantının ardından kapsamlı bir sonuç bildirgesi kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu sürecin benzerleri çiftçi, işçi gruplarıyla da gerçekleştirilmiştir.

Sanayici, Tüccar ve Esnaf Buluşması Deklarasyonu’nun taslağına buradan ulaşabilirsiniz.