Kongrenin ikinci safhasında gerçekleşen dört uzman buluşması Eylül 2021’de İzmir’de tanımlanmış olan “döngüsel kültür” kavramının dört ayağına dayanmaktadır. Bu toplantılar birbirimizle, doğayla, geçmiş ve gelecekle uyum temaları çerçevesinde “Birbirimizden Razıyız”, “Doğamıza Dönüyoruz”, “Geçmişimizi Anlıyoruz” ve “Geleceğimizi Görüyoruz” başlıklarıyla düzenlenmektedir.

İlk uzman toplantısı olan Birbirimizden Razıyız buluşması, 13 Ocak 2023 tarihinde Aziz Vukolos Kilisesi Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Buluşmada farklı ekonomik, sosyal ve kültürel özelliklere sahip toplulukların temsilcileri ile demokrasi ve insan hakları konusunda çalışan toplam 48 uzman bir araya geldi.

Uzman toplantılarının ikincisi Doğamıza Dönüyoruz başlığı ile 20 Ocak 2023 tarihinde İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi’nde (İZTAM) gerçekleştirildi. Toplantıda ekoloji ve ekonomi arasındaki ilişki üzerinde çalışan 39 akademisyen ve uzman doğa ile uyumlu bir ekonominin nasıl inşa edileceğini ortaya koymak için buluştu.

Üçüncü uzman toplantısı Geçmişimizi Anlıyoruz başlığı ile 25 Ocak 2023 tarihinde Bornova Yeşilova Höyüğü’nde düzenlendi. Toplantıda tarih, arkeoloji, prehistorya alanlarında çalışan 44 uzman bir araya geldi. 

Dördüncü ve son uzman toplantısı olan Geleceği Görüyoruz buluşması 4 Şubat 2023 günü İzQ Girişimcilik Merkezi’nde gerçekleştirildi. İnovasyon ve teknolojinin ekonomiye etkilerinin ele alındığı buluşmada 42 uzman değişimle uyum teması çerçevesinde kapsamlı istişareler gerçekleştirdi.

Uzman toplantılarına katılan davetliler işçi, çiftçi ve sanayici, tüccar, esnaf gruplarının hazırladığı deklarasyonları akademik ve kavramsal açıdan ele alarak metinlerle ilgili önerilerini dile getirdi.