İZMİR İKTİSAT KONGRESİ MİSAFİR AÇIK RIZA BEYANI

İzdoğa İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruması, İyileştirilmesi, Müşavirlik ve Proje Hizmetleri Tic. Ve San. A.Ş. (Bundan sonra “İzdoğa” olarak anılacaktır.) tarafından İzmir İktisat Kongresi kapsamında hazırlanan, genel ve/veya özel nitelikte kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin İzmir İktisat Kongresi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme metni tarafımca okunmuştur. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında; işleme amaçları, süreleri ve metotları belirtilmiş olan işbu belgeyi kabul ederek, yetkilendirilmiş veri sorumlusu çalışanları tarafından Kanun’da belirtilen işleme şartlarına göre kişisel verilerimin işlenmesine olumlu irade beyanımı sunmaktayım.
İlgili politika ve prosedürler çerçevesinde, kişisel verilerin işlenme amacı için makul olan süre kadar saklanmak üzere, İzdoğa‘nın kullanmakta olduğu bilişim sistemleri veya ilgili birimleri aracılığıyla; otomatik, kısmen otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla, aşağıda açık rızamı vermiş olduğum konularda ve belirtilen amaçlar kapsamında işlenmesine, aktarılmasına onay veriyorum.

VERİ KATEGORİSİ

İŞLEME VE AKTARILMA AMACI

AKTARILABİLECEK TARAFLAR

KİMLİK
(Adı Soyadı, Doğum Tarihi, TC Kimlik No)

İLETİŞİM
(E-Mail Adresi, Telefon Numarası,)

LOKASYON
(konum, Cihaz ID vb.)

QR Kod Uygulaması, Güvenliğin Sağlanması, Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam,
Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, savcılıklar tarafından yasal nedenlerle talepte bulunulması

İş Ortakları,

 

Sponsorlar,

 

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Bilgilendirme metninde belirtilen ve yukarıdaki tabloda detaylandırılan işlenen verilerim hususunda, KVKK’ nın 11. Maddesi uyarınca haklarımla ilgili olarak bilgilendirildim. Bu kapsamda; 
Tarafıma ait olan verdiğim ve vereceğim yukarıda sayılmış olan veri kategorisi, işlenme ve aktarılma amaçları ile işlenebileceği konusunda bilgilendirildim;
İzdoğa İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruması, İyileştirilmesi, Müşavirlik ve Proje Hizmetleri Tic. Ve San. A.Ş. tarafından aydınlatıldığımı, kişisel ve/veya özel nitelikli verilerimin işlenmesine yönelik yukarıdaki kapsamda belirtilen Açık Rıza Beyanı dokümanını okuduğumu ve anladığımı, dokümanda belirtilen hususlara uygun olarak, kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılmasını, aşağıda AÇIK RIZAM ile KABUL EDİYORUM.

Tarih
IP Adresi
Adı Soyadı
Telefon
E-Mail
İmza