EN

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nde paydaşlarla yapılan kapsamlı görüşmeler sonrasında uzmanlarla dört ayrı buluşma gerçekleştirilecektir. Bu toplantılarda çiftçi, işçi, sanayici, tüccar ve esnaf temsilcilerinin hazırladığı üç taslak bildirge uzman görüşleriyle buluşturulacaktır. Sahadan gelen görüşler, akademik bilgi ve kavramsal düşüncelerle sentezlenecektir.

Dört uzman buluşması Eylül 2021’de İzmir’de tanımlanmış olan “döngüsel kültür” kavramının dört ayağına dayanmaktadır: 
Birinci buluşma birbirimizle uyum, yani demokrasi ve insan hakları konularını kapsayacaktır. “Birbirimizden Razıyız” başlığıyla gerçekleşecektir.

İkinci buluşmanın konusu geçmişimizle uyumdur ve “Geçmişimizi Anlıyoruz” başlığını taşımaktadır.
İnovasyon ve teknolojinin ekonomiye etkilerinin ele alınacağı dördüncü buluşma değişimle uyumu konu almaktadır. “Geleceği Görüyoruz” ismini taşımaktadır.

Son olarak “Doğamız Dönüyoruz” başlığı ile ekonomi ve ekoloji arasındaki ilişkinin ele alınacağı doğamızla uyum buluşması düzenlenecektir.
Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinde bu konularda çalışan uzmanlar, akademisyenler, düşünürler, sanatçılar, sivil toplum önderleri, siyasetçiler ve özel sektör temsilcileri bu buluşmalarda bir araya gelecektir.