EN

Uzman toplantılarının ilki olacak Birbirimizden Razıyız Buluşması, farklı ekonomik, sosyal ve kültürel özelliklere sahip topluluklar bir araya getirecek ve ikinci yüzyılın Türkiye’sinde birbirimizle daha uyumlu bir ülkeyi nasıl kurarız ve nasıl yönetiriz sorularının cevabını arayacaktır.

Ekonominin temelinde demokrasi yer almaktadır. Demokrasinin güçlü olmadığı bir yerde, güçlü bir ekonomiden bahsetmek de mümkün değildir. Birbirimizden Razıyız Buluşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü bir ekonomik temele sahip olabilmesi için gerekli güçlü bir demokratik temele nasıl inşa edileceğini ortaya koyacaktır.

Bu buluşmada birbiriyle, geçtiğimiz yüzyıl içerisinde zıt düşmüş tüm fikirler, tüm topluluklar, tüm kavramlar yan yana gelerek farklılıkların bir çatışma sebebi değil, bir zenginlik olarak nasıl değerlendirilebileceğini ele alacaktır. Bu buluşmada gerçekleştirilecek tartışmalar ve alınacak kararlar, ikinci yüzyılın Türkiye’sinin iktisadi temelinin birinci ayağı olan Birbirimizle Uyum için gerekli güçlü bir demokrasi hareketinin gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır.