EN

Doğamıza Dönüyoruz Buluşması, uzman toplantıları çerçevesinde düzenlenecek ikinci toplantı olacaktır. Bu buluşmada sağlam bir ekonomik temel yaratmak için ihtiyaç duyulan sağlıklı bir ekolojik yapının yaratılmasına odaklanılacaktır. Buluşmanın temel amacı, doğa ile uyumlu bir ekonominin nasıl inşa edileceğini ortaya koymaktır. İklim krizi, ekoloji ve doğayla uyumlu kalkınma konularında çalışan, Türkiye ve dünyanın farklı coğrafyalarından davet edilecek uzmanlar, Cumhuriyetin ikinci yüzyılındaki yeni ekonomi politikalarının belirlenmesinde önemli bir görev üstlenecektir.

Doğa ekonominin temel girdilerini sunmaktadır. Ekonomiye altlık teşkil eden tüm kaynaklar; hava, su, toprak ve hammaddeler de sonuç olarak doğanın bir parçasıdır. Bu kaynaklar sürdürülemez bir şekilde kullanılırsa ekonominin uzun soluklu bir gelişim sergilemesi mümkün değildir. Bu noktadan hareketle 17 farklı Sürdürülebilir Kalkınma Amacı, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiştir ve bu amaçlara ulaşmayı hedefleyen birçok farklı proje tüm dünya genelinde uygulanmaktadır.

Bu toplantıda Türkiye, hem Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına, hem de kendi kadim kültürüne yaslanarak doğayla uyumlu bir ekonomik politika ortaya koyacaktır. Buluşmada belirlenen hususlar, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Türkiye’nin ekolojik temelleri olan bir ekonomi anlayışına sahip olması için yapılacak çalışmalara rehberlik edecektir.