EN

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin temelini oluşturacak diğer buluşma, Geçmişimizi Anlıyoruz Buluşması’dır. Türkiye Cumhuriyeti devleti, Anadolu topraklarında kurulmuş devletlerin en yenisidir. Türkiye Cumhuriyeti’nden evvel bu topraklarda birçok devlet kurulmuş ve bu devletlerin tamamı binlerce yıl içerisinde biriken Anadolu kültürüne son derece önemli katkılar yapmıştır. Ne var ki ülkemizde, on bin yılı aşan bir süre içerisinde gelişen bu kültürel bellek, yeni kuşaklara aktarılamamış, geleceğin planlamasında bu değerli bilgi birikiminin kullanımı yetersiz kalmıştır.

Geçmişte karşılığı olan birçok bilgi yeniden keşfedilmeye çalışılmış; kültürel, doğal, sosyolojik ve ekonomik değerlerimiz unutulmuş ve geçmişten gelen temel üzerine yeni paradigmalar oluşturulmamıştır. Bu amaçla kurulmuş olan köy enstitüleri gibi yapılar da zamanla tasfiye edilmiştir.

Anadolu coğrafyası, sıfırdan beş bin metreye kadar uzanan pek çok coğrafi bölgeye ve bunlar içerisinde gelişmiş olan çok farklı yerel ekonomik üretim biçimine sahiptir. Bu yerel, kültürel ve ekonomik üretimler, geleceğin ekonomisinin belirlenmesi açısından hayati önem taşımaktadır. Geçmişimizi Anlıyoruz Buluşması’nda ortaya konulacak esaslar, doğrudan doğal şartlara bağlı tarım, turizm, gibi sektörler açısından büyük önem arz edecektir.

Nihayetinde, geçmişi bilmeden geleceği görmek mümkün değildir. Bu üçüncü buluşmayla Türkiye Cumhuriyeti’nin gelecekteki ekonomisi geçmişten gelen birikime dayalı sağlam temeller üzerine inşa edilecektir.