EN

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin öncü buluşmalarının dördüncüsü ve sonuncusu Değişimle Uyum Buluşması olacaktır. Geleceği Görüyoruz Buluşması’nda katılan uzmanlar inovasyon, teknoloji, değişen dünyaya uyum gibi konuları tartışacaktır. Ayrıca, ekonomi ve teknoloji dünyasındaki çığır açıcı değişikliklere ilham veren gelişmeler üzerinde durulacaktır.

İkinci yüzyılında Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinin teknolojiyi en verimli nasıl kullanacağı sorusunun cevapları üzerinde durulacak olan bu buluşmada, dünyadaki diğer halklar ve teknolojik yeniliklerle uyumlu bir ekonomik model ortaya konacaktır.

Ticaret, Türkiye Cumhuriyeti’nin çok önemli gelir kalemlerinden birini oluşturmaktadır. Bu sebeple değişimle ilgili trendleri, gelişmeleri anlamak, yeni bir ekonomik model oluşturabilmek için hayati önemdedir. Dördüncü ve son uzman buluşmasında dünyadaki teknolojiye, yenilikçiliğe yön veren temel kurumlar ve paydaşlar bir arada olacaktır.