EN

İzmir İktisat Kongresi yüz yıl önce Türkiye ekonomisinin temel aktörleri olan grupların ortak akıl buluşmalarıyla gerçekleşmiştir. Bu toplantıda yer alan dört ana grup şunlardır: Çiftçiler, işçiler, sanayiciler ve tüccarlar.

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi ilk kongrenin özüne sadık olan ve aynı zamanda bir dizi yeniliği içine alan bir yöntemle gerçekleşecektir.

Şubat 2023’te düzenlenecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi öncesinde iki safha kat edilecek ve yedi aylık organizasyonun bütünü üç safhadan oluşacaktır.

Birinci Safha – Paydaş Buluşmaları (Ağustos - Kasım 2022)

Bu safhada tüccar, çiftçi, işçi, sanayici ve esnaf temsilcileri ayrı ayrı buluşarak Türkiye ekonomisinin sorunlarıyla ilgili kendi sektörleri açısından değerlendirmeler yapacaktır. Dört aylık sürede ekonominin can damarı olan bu grupların Türkiye iktisadını nasıl gördükleri ve çözüm önerileri belirlenecektir.

İkinci Safha – Uzman Buluşmaları (Aralık 2022 - Ocak 2023)

Bu kapsamda dört ayrı uzman buluşması yapılacaktır. Bu toplantılarda bir önceki safhada tüccar, çiftçi, işçi, sanayici ve esnaf temsilcilerinin hazırladıkları üç taslak bildirge mercek altına alınacaktır. 

Türkiye ekonomisinin kılcallarında yaşamın içinden süzülen deneyimler uzmanların birikimiyle buluşturulacaktır. Sahadan gelen görüşler, akademik bilgi ve kavramsal düşüncelerle sentezlenecektir.

Dört uzman buluşması Eylül 2021’de İzmir’de tanımlanmış olan “döngüsel kültür” kavramının dört ayağına dayanmaktadır: 

Birinci buluşma birbirimizle uyum, yani demokrasi ve insan hakları konularını kapsayacaktır. “Birbirimizden Razıyız” başlığıyla gerçekleşecektir.

İkinci buluşmanın konusu geçmişimizle uyumdur ve “Geçmişimizi Anlıyoruz” başlığını taşımaktadır.

İnovasyon ve teknolojinin ekonomiye etkilerinin ele alınacağı dördüncü buluşma değişimle uyumu konu almaktadır. “Geleceği Görüyoruz” ismini taşımaktadır.

Son olarak “Doğamız Dönüyoruz” başlığı ile ekonomi ve ekoloji arasındaki ilişkinin ele alınacağı doğamızla uyum buluşması düzenlenecektir.

Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinde bu konularda çalışan uzmanlar, akademisyenler, düşünürler, sanatçılar, sivil toplum önderleri, siyasetçiler ve özel sektör temsilcileri bu buluşmalarda bir araya gelecektir. 

Öte yandan, ikinci yüzyılın iktisat politikalarını belirlerken çocukların, gençlerin ve kadınların görüşlerini de kapsamak üzere üç özel çalışma gerçekleştirilecektir.

Şubat 2023’te gerçekleşecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin ön hazırlıkları bu iki safha ile sona erecektir.

Üçüncü Safha – İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi (Şubat 2023)

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, ilk kongreden tam yüz yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılının ekonomi politikasını belirlemek üzere tüccarlar, çiftçiler, işçiler, sanayici ve esnafların oluşturduğu dört grubun paydaşlarının katılımı ile gerçekleşecektir. 

Ana kongreye aynı zamanda önceki safhalarda yer alan tüm uzmanlar ve diğer bileşenler iştirak edecektir. Ana kongrenin programı ve içeriği İktisat Kongresi Yüksek İstişare Kurulu tarafından tasarlanacaktır.